Poniższe zdjęcia zostały wykonane oraz udostępnione nam przez Piotra Charę. Wybitnego fotografa, przyrodnika, dobrego człowieka, wspaniałego kolegę.

Birdwatching niezwykła przygoda dla pasjonatów dzikiej przyrody… Dziesiątki tysięcy ptaków w jednym miejscu – podejrzyj unikalne widowisko.

Rzeka Myśla – snuje się wśród torfowisk, starorzeczy i lasów łęgowych, obfitując w unikalne okazy flory i fauny, zabierze Cię na niezwykłe spotkanie…

Park Narodowy „Ujście Warty” – 8000ha unikatowych rozlewisk i łąk stanowiących azyl dla ponad 270 gatunków ptaków…

Rozlewiska Odry to wody śródlądowe, torfowiska, bagna, łąki i zarośla, które tworzą ciekawą mozaikę siedlisk, będącą ostoją ptaków szczególnie ptaków wodno-błotnych, które występują tu w olbrzymich koncentracjach….